Educatieve bachelor in het secundair onderwijs (Brugge) (180 sp.)

 

2020-2021

Tot een educatieve bacheloropleiding worden toegelaten de personen die beschikken over:
-  een Belgisch diploma van het secundair onderwijs;
-  een Belgisch diploma van het hoger onderwijs van het korte type;
-  een Belgisch diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie met uitzondering van het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid;
-  een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de hierboven vermelde categorieën wordt erkend.

2019-2020

Tot een educatieve bacheloropleiding worden toegelaten de personen die beschikken over:
-  een Belgisch diploma van het secundair onderwijs;
-  een Belgisch diploma van het hoger onderwijs van het korte type;
-  een Belgisch diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie met uitzondering van het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid;
-  een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de hierboven vermelde categorieën wordt erkend.

|